اطلاعیه

آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی

آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۰ می باشد .

با احترام پیرو بخشنامه شماره ۳۰۲/۳۹۶۵/۵۲۱ مورخ ۷/۲/۹۰ و ۳۰۲/۶۶۴۸۳/۵۲۱ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و ۳۰۲/۶۲۱۴۵/۵۲۱ مورخ ۵/۱۲/۸۹ شایسته است به رابطان  محترم جشنواره  جوان و نوجوان خوارزمی ابلاغ شود تا با پیگیری دقیق در مفاد بخشنامه های مربوط به جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی ، ضمن فراخوان ، جلب و جذب پژوهشگران ، مبتکران و مخترعان جوان و نوجوان ، طرح های قابل ارائه را بر اساس فرم های ذیربط تکمیل و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۹۰ به دبیرخانه جشنواره خوارزمی ( پژوهش سرای دانش آموزی بنیاد بهاری  ) تحویل نمایند .در ضمن جهت دریافت فرم های ثبت نام به سایت http://www.kharazmi.medu.ir  مراجعه نمایند