بخش های ضروری در محتوای الکترونیکی

یک دوره یادگیری الکترونیکی که از طریق محتوای الکترونیکی ارائه می شود در صورتی می تواند به اهداف آموزشی برسد که چند بعد آموزش را در نظر بگیرد و از بخش های مختلف تشکیل شده باشد. در این مقاله مهم ترین بخش های یک محتوای الکترونیکی مطلوب را مرور می کنیم:

 

صفحه خانه

این اسلاید شامل عنوان و دکمه هایی است که به یادگیرنده این اجازه را می دهد تا میان گزینه ها دست به انتخاب بزند. صفحه خانه که صفحه اولی است که یادگیرنده مشاهده می کند، میتواند علاوه بر تصویر و دکمه ها شامل انیمیشن، فیلم و کاراکتر نیز باشد تا شروع جذابی را برای آموزش رقم بزنند.

 

اهداف دوره

حتما شما هم تجربه کرده اید که زمانی که میدانید قرار است چه چیز یاد بگیرید بسیار بهتر یاد میگیرید. در محتوای الکترونیکی نیز بهتر است اهداف در اسلایدی آورده شود تا مخاطب چشم اندازی از آنچه قرار است در دوره آموزشی یاد بگیرد داشته باشد. هر چه این اهداف جزئی تر و واضح تر باشند تاثیر مثبت تری بر یادگیری دارند.

اهداف لزوما به صورت متن ارائه نمی شوند بلکه می توانند به صورت نقشه مفهومی طراحی شوند تا جذاب تر بوده و بهتر در حافظه بمانند.

 

اسلایدهای آموزشی

در این اسلایدها محتوای اصلی ارائه می شوند. برای آموزش اثربخش باید از عناصر مختلف کمک گرفت و اسلاید ها را پویا و برانگیزاننده طراحی کرد. محتوا باید منطبق با اصول طراحی تولید محتوای الکترونیکی و خلاقانه ارائه شود تا در یادگیرنده کنجکاوی و علاقه ایجاد کند.

.

تمرین یا آزمون

البته این تفکیک به این معنا نیست که در اسلایدهای آموزشی نباید سوال و تمرینی قرار داده شود اتفاقا این امر کمک میکند تا آموزش تعاملی و پویا تر شود. می توانید میان اسلاید های آموزشی سوالاتی را مرتبط با موضوع قرار دهید و در بازخورد آن سوال را تحلیل کرده و مطالب جدید را ارائه دهید. این کار باعث می شود که یادگیرنده در آموزش منفعل نباشد و آموزش مثل یک فیلم پیش نرود.

اما جدا از این سوالات لازم است بخشی جداگانه نیز برای آزمون و ارزشیابی در نظر گرفته شود تا یاددهنده و یادگیرنده بدانند چه میزان در رسیدن به اهداف دوره موفق عمل کرده اند تا در صورت عدم موفقیت علت را تحلیل کرده و روند آموزش را اصلاح کنند.

مرور و جمع بندی

جمع بندی در محتوای الکترونیکی یک بخش کلیدی است. هر اسلاید آموزشی مثل یک قطعه پازل است که تا زمانی که ارتباط میان این قطعه پازل ها شکل نگیرد، پراکنده و دسترسی به آنها مشکل است.

جمع بندی این قطعات آموزشی را در کنار هم می آورد و ارتباط میان آنها را شکل می دهد تا یک کل منسجم در ذهن یادگیرنده شکل بگیرد.

 

پنج بخش ذکر شده مهمترین بخش های محتوای الکترونیکی هستند و  این به این معنا نیست که سایر بخش ها کاربرد و اثربخشی ندارند. برای مثال می توانید بخشی با موضوع “منابع بیشتر” را به کارتان اضافه کنید تا یادگیرندگان علاقه مند بتوانند مطالب را به طور فردی به کمک منابع معتبر دیگر دنبال کنند و یا بخشی به نام “خلاصه مطالب” که اهم مطالب در آن ذکر شود.