دانش آموز خلاق کیست؟

دانش آموزان خلاق اغلب با آب وتاب حرف می زنند. جزئیات را می گویند و رفتارهایشان را به نمایش می گذارند. می خواهند مطرح شوند. دنبال سوژه می گردند تا برنامه ریزی بکنند.

خصوصیات دانش آموزان خلاق
دقت و توجه شدید در گوش دادن ، مشاهده کردن یا انجام دادن کاری
استفاده از قیاس در صحبت کردن
ابراز هیجان در اثر یک اکتشاف
عادت به پرسیدن سوال و آزمودن نتایج
یادگیری از روی ابتکار شخصی
عادت به گلچین و وارسی منابع مختلف (کتاب، تلویزیون، سوال از استاد، رایانه و …)
صداقت و میل شدید به اطلاع یافتن از امور
طرح سوالات عجیب و غیر معمول بالاتر از سطح علمی و سن دانش آموزان
نگاه کردن با دقت به اشیا
اشتیاق در صحبت کردن در مورد کشفیات دیگران
مستقل عمل کردن و حس استقلال طلبی بالا
شور و نشاط و مشغولیت های شدید جسمانی
ادامه کار بعد از تمام شدن وقت (نقاشی کردن بعد از زنگ تفریح ، گوش دادن به موسیقی و …)
دقت نظر فوق‌العاده و الگو برداری در نگاهها
استفاده از نظرات و اشیا برای دست‌یابی به یک هدفی معین
پی بردن به روابط در اموری که به ظاهر از هم بی‌ارتباطند.
طرح رابطه‌ها مانند اینکه وقتی برف آب می شود رنگ سفید آن کجا می رود.
میل به اطلاع‌ یابی و کشف احتمالات
علاقه‌مندی به چیستان و معماها و یافتن پاسخشان
فکر کردن به چیزی که در تلویزیون ، رایانه ، و سایر رسانه‌ها نشان داده می شود.
استفاده از اکتشاف یا تجربه
بررسی و مطالعه الگوهای اختراعی دانشمندان
مطالعه خاطرات و سخنان دانشمندان و بزرگان
معاشرت و صحبت با بزرگان و دبیران و احساس لذت از این صحبتها
دست‌کاری رابطه‌های ریاضی برای ایجاد رابطه جدید
علاقه‌مندی به فشرده سازی و خلاصه نویسی مطالب
منبع : http://pdamol.com