طرح جشنواره جوان خوارزمی

با سلام

به اطلاع کلیه دانش آموزان شرکت کننده در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی می رساند  آخرین فرصت ارائه طرح در این جشنواره  ۹۵/۲/۲۵ می باشد و …

می بایست دانش آموزان گرامی دوره اول متوسطه طرح های خود را با تکمیل فرم جشنواره باخودکار مشکی در سه برگ به همراه کپی شناسنامه و یک حلقه سی دی که حاوی تصویر دانش آموز طراح / طراحان به پژوهشسرای دانش آموزی تحویل نمایند.