معرفی NTFS

معرفيNTFS:

NTFS مخفف NT File System مي باشد. در سيستم فايل fat ، جدول تخصيص فضا ( File Allocation Table ) داشتيم و در اينجا جدول فايل اصلي ( MFT: Master File Table ) داريم . البته MFT بسيار پيچيده تر است. MFTصفات فايل را براي هر فايل ذخيره شده در پارتيشن NTFS ذخيره مي كند.  ( صفات فايل هر چيزي را كه لازم است درباره يك فايل دانست ، توصيف       مي كند . در NTFS حتي داده هاي موجود در يك فايل نيز صفت فايل محسوب مي شود . اسم ، مكان ، و اطلاعات امنيتي نيز ، از ديگر صفات فايل محسوب مي شود

NTFSدر صورت امكان همه صفات فايل را ، شامل داده هاي فايل ، در MFT ذخيره مي كند. ( هر چند در اكثر موارد ، جاي كافي براي ذخيره همه صفات در MFT وجود ندارد . در اين زمان صفت داده اي به خارج MFT انتقال مي يابد ) .

MFT بعنوان يك فايل Metadata مشهور است . ( Metadata اساسا داده هايي درباره خود Data است . بعنوان مثال عنوان ، موضوع ، مولف و اندازه يك فايل ، Metadata آن فايل را تشكيل مي دهند ) NTFS از فايلهاي Metadataبراي مديريت داده هاي روي پارتيشن بهره مي گيرد . بعضي از مهمترين فايلهاي Metadata بشرح زير است :

MFT Mirror : يك نسخه پشتيبان از MFT است . MFT در ابتداي سطح ديسك ذخيره مي شود ، در حاليكه MFT Mirror در وسط ديسك قرار مي گيرد . و در صورت خراب شدن MFT اصلي مي تواند مساله را حل كند . و اطلاعات لازم را براي بازيابي داده ها روي سيستم فراهم كند .

Log File : كه Log Journal نيز ناميده مي شود ، تغييرات روي سيستم فايل را ثبت مي كند . Log File فقط عملياتي را كه انجام مي گيرد ثبت مي كند ، نه داده هايي كه اصلاح مي شوند .

Cluster Allocation Bitmap : نقشه اي از پارتيشن را در خود دارد . سيستم مي تواند اين اطلاعات را براي يافتن كلاسترهاي موحود به كار گيرد .

Bad Cluster File : بخشهايي از ديسك را كه معيوب شده اند ، علامت گذاري مي كند . بدين ترتيب NTFS از كلاسترهاي معيوب كه در اين فايل علامت گذاري شده اند براي ذخيره داده هاي جديد استفاده نخواهد كرد .

Quota Table : جدول سهميه ها ، يك خصوصيت جديد در windows 2000/xp با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد بعنوان مدير سيستم ، دايركتوري ها و زير دايركتوري ها را در ديسك سخت كنترل كنيد . و ميزان مصرف فضاي ديسك سخت كاربران مختلف يك كامپيوتر را كنترل كنيد .

NFTS مي تواند تعداد كلاسترهاي بيشتري را نسبت به Fat32 پشتيباني كند . در نتيجه ، كلاسترهاي NTFS عموما كوچك و براي حفظ فضاي ديسك سخت ، كارآمد هستند . يكي ديگر از مزاياي NTFS پشتيباني آن براي مجوزهاي فايل و دايركتوري است . اين خصوصيت امنيتي ، اطمينان مي دهد كه فقط كاربران خاصي به فايلها و دايركتوري ها ي ويژه دسترسي دارند .

در ميان آنچه ذكر شد ، سيستم فايل كارآمد NTFS است . چون مي تواند براي پارتيشنهاي ۲ گيگابايت و بيشتر ، كلاسترهاي ۴ كيلو بايتي ايجاد كند ، كه بهترين تعادل بين سرعت عمل ديسك سخت و صرفه جويي در فضاي ديسك را فراهم مي سازد . و در واقع بهترين كارآيي را به سيستم مي دهد .

 

تهیه وتنظیم از حسن اسدی

انجمن رایانه پژوهش سرا