آستیگماتیسم

آستيگماتيسم چيست؟

براى خيلى از افراد كه به اپتومتريست يا چشم پزشك مراجعه كرده اند و بعد از معاينه به آنها گفته شده که چشمشان آستيگمات است، اين سؤال پيش مى آيد كه «آستيگماتيسم» چيست؟

در قـُدامى ترين قسمت چشم، بافت شفاف و نيمكره شكلى وجود دارد كه به آن قرنيه مى گويند كه نور هنگام عبور از آن دچار انكسار مي گردد و وارد چشم مى شود. اگر قرنيه از حالت كروى خود خارج شود، به اين حالت آستيگماتيسم مى گويند (همانند توپ فوتبالى كه از دو سو كمى فشرده شود)، در نتيجه نورى كه از يك قرنيه آستيگمات مى گذرد، به طرز صحيح روى شبكيه كانونى نمي شود و تصاوير تار ديده مى شوند. آستيگماتيسم بيمارى نيست، بلكه نوع خاصى از عيب هاى انكسارى محسوب مي شود كه بسيار شايع نيز هست.

علت ايجاد آستيگماتيسم چيست؟

فشار پلك روى قرنيه مى تواند منجر به آستيگماتيسم مختصرى شود، ولى در اغلب موارد آستيگماتيسم ريشه ارثى دارد. علاوه بر آن ضربات و صدمات وارده بر قرنيه، نيز مى توانند منجر به آستيگماتيسم به ويژه از نوع نامنظم آن شوند.

علائم آستيگماتيسم چيستند؟

افراد داراى نمره هاى بالاى آستيگماتيسم اغلب از تارى ديد و تغيير شكل يافتگى تصوير اشيا شكايت دارند. آنهايى كه مبتلا به درجات خفيف هستند، اغلب مشكل بينايى ندارند ولى ممكن است از خستگى و احساس ناراحتى در چشم ها و سردرد شكايت داشته باشند.

آيا اگر چشم هاى ما آستيگمات است، بايد حتماً عينك بزنيم؟

در درجات متوسط و بالا، براى دستيابى به ديد بهتر و راحت تر، لازم است فرد عينك بزند؛ ولى در نمرات كم، در صورت ناراحتى فرد يا براساس نيازهاى شغلى اقدام به تجويز عينك مى شود.

غير از عينك، آيا راه ديگرى براى اصلاح آستيگماتيسم وجود دارد؟

در صورت عدم تمايل فرد به استفاده از عينك، وى مى تواند از كنتاكت لنز استفاده كند. جديداً روش هاى جراحى انكسارى نيز كاربرد پيدا كرده اند.

آيا مقدار آستيگماتيسم به مرور تغيير مى كند؟

مقدار آستيگماتيسم و محور آن ممكن است به آهستگى تغيير كند. معاينات مكرر و منظم به شما كمك مى كند كه در همه حال از يك بينايى كامل و دقيق برخوردار باشيد.

نویسنده :قروه ای