برنامه هفتگی

برنامه هفتگی انجمن های پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ اعلام شد./.

به نام خدا

برنامه  انجمنهای پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری

درسال تحصیلی ۹۱-۹۰

ردیف روزهای هفته فعالیت دانش آموزان ساعات حضور دانش آموزان(گروه اول) ساعت حضور دانش آموزان(گروه دوم)
۴۵/۱۵تا۱۴ظهر عصر۳۰ /۱۷تا۱۶
 

۱

 

شنبه انجمن زیست دانش آموز(دختر) دانش آموز(پسر)
انجمن روباتیک تیم اول( دختر )   ۴۵/۱۶-۱۵
انجمن فیزیک دانش آموز (دختر) دانش آموز (دختر)
۲ یکشنبه انجمن رایانه دانش آموز (پسر) ۴۵/۱۵ -۳۰/۱۴
انجمن فیزیک دانش آموز (دختر) دانش آموز (پسر)
انجمن شیمی دانش آموز (دختر) دانش آموز (پسر)
 

 

۳

 

دوشنبه

 

 

انجمن عربی دانش آموز (دختر) دانش آموز (پسر)
انجمن زبان انگلیسی دانش آموز (دختر) دانش آموز (پسر)
انجمن روباتیک تیم اول (دختر) تیم دوم (پسر)
انجمن ادبی دانش آموز (دختر) دانش آموز (پسر)
انجمن رایانه دانش آموز (دختر) از ساعت ۴۵/۱۵-۳۰/۱۴

 

۴ سه شنبه انجمن رایانه (تولید محتوای الکترونیک) دانش آموز (دختر)  از ساعت ۴۵/۱۵-۳۰/۱۴

 

۵ چهارشنبه انجمن زیست(جانور شناسی و تشریح) دانش آموز (دختر)

 

دانش آموز (پسر)
۶ پنج شنبه روباتیک : از ساعت ۳۰/۸ تا۴۵/۹-گروه دوم از ساعت  ۱۰ تا۱۲

 

مدارک لازم جهت ثبت نام :۱-گواهی از مدیر آموزشگاه ۲-دو قطعه عکس ۳-یک برگ کپی از شناسنامه

۴-یک جلد پوشه (پایه اول آبی)-(پایه دوم نارنجی)-(پایه سوم قرمز)-پیش دانشگاهی (سفید)

توجه : ساعت کار پژوهشسرای دانش آموزی:  ۱۳ ظهر تا ۳۰/۱۷ عصر می باشد.کلیه  دانش آموزان عضو پژوهشسرا می توانند در روزهای تعیین شدهدختران (شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه)و پسران (یکشنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه )از کتابخانه استفاده نمایند. آدرس :بهار –چهار راه فرهنگ –پژوهشسرای دانش آموزی –تلفن ۴۲۲۶۳۵۵