برگزاری سمینار آموزشی نانو

به اطلاع کلیه دانش آموزان دوستدار علوم جدید می رساند به امید خدا در تاریخ ۹۵/۸/۱۷ روز دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ ظهر سمینار آموزشی نانو برای دانش آموزان شهرستان بهار برگزار خواهد شد .دانش آموزان گرامی میتوانند با هماهنگی مدیر آموزشگاه مربوطه در این سمینار شرکت نمایند .لازم به توضیح است   ساعت استفاده دانش آموزان دختر ۸ صبح تا ۱۰/۴۵ و دانش آموزان پسر ۱۰/۴۵ تا ۱۳ ظهر می باشد .مکان کانون میعاد شهرستان بهار.منتظر قدم های  سبز شما هستیم .