برگزاری مسابقات دومینو

مسابقات دومینو در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ در سالن امیرالمومنین شهرستان بهار با مشارکت پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری، کانون پویش، آموزشگاه علمی آزاد دانشوران، دانشگاه آزاد و پیام نور بهار برگزار شد.