تمدید عضویت

ه اطلاع دانش آموزان گرامی عضو پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری می رساند جهت تمدید عضویت خود به پژوهشسرای  دانش آموزی در شیفت بعد از ظهر از ساعت ۱۳ تا ۱۸ مراجعه نمایند.برنامه هفتگی  .برنامه هفتگی بزودی در سایت مذکور ارائه خواهد شد.

مدارک لازم جهت تمدید عضویت :۱-دو قطعه عکس

۲-یک برگ کپی شناسنامه

۳- گواهی از آموزشگاه مربوطه

۴-حق عضویت