سومین دوره مسابقات ملی رباتیک خوارزمی

سومین دوره مسابقات ملی رباتیک خوارزمی ویژه دانش آموزان دوره ی متوسطه وپیش دانشگاهی امسال در مهرماه به میزبانی دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار می گردد.

این مسابقات امسال در لیگ های شش گانه زیر برگزار می گردند:
جونیور یک به یک
جونیور دو به دو
مین یاب
شبیه سازی دو بعدی
شبیه سازی سه بعدی
شبیه سازی امدادونجات

ملاک های داوری :
خلاقیت وداوری ضریب ۵
امتیاز آزمون (کتبی – شفاهی ) ضریب ۶
امتیاز مسابقه ضریب ۷
مستند سازی ( ارایه گزارش مناسب TDP برای ربات های واقعی و ارایه سورس وباینری در لیگ های شبیه سازی