منابع آزمون المپیاد

منابع پیشنهادی برای پنجمین المپیاد دانش‌آموزی نانو


مباحث اتمی و مولکولی در کتاب‌های درسی فیزیک، شیمی و مطالب درون سلولی در زیست‌شناسی، همانند سال‌های گذشته از منابع اصلی آزمون مرحله اول پنجمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو است. مطالعه مقالات منتشر شده در سایت

منابع پیشنهادی برای پنجمین المپیاد دانش‌آموزی نانو
مباحث اتمی و مولکولی در کتاب‌های درسی فیزیک، شیمی و مطالب درون سلولی در زیست‌شناسی، همانند سال‌های گذشته از منابع اصلی آزمون مرحله اول پنجمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو است. مطالعه مقالات منتشر شده در سایت باشگاه و بخش آموزش سایت از منابع پیشنهادی باشگاه برای دریافت مفاهیم و کاربردهای علوم و فناوری نانو است.
همچنین کلیه مقالات منتشر شده در سایت، در قالب کتاب «مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو» نیز منتشر شده است.
شایان ذکر است این منابع برای کمک به دانش‌آموزان عزیز برای پیدا کردن شناخت بهتر از مباحث نانو و پیدایش دیدگاه مناسب برای مطالعه مطالب کتاب درسی با نگرش فناوری نانو پیشنهاد می‌شود و به هیچ‌وجه به معنای الزام در به خاطر داشتن کلیه مطالب این کتاب‌ها برای شرکت در این المپیاد نیست.
برای تهیه منابع پنجمین المپیاد دانش‌آموزی نانو با تخفیف ویژه با شماره ۰۹۱۰۴۵۰۷۶۰۱ تماس بگیرید.