نکته اخلاقی

شیخ رجبعلی خیاط ، عارف و صاحب بصیرتی بود که در اوایل جوانی از آزمایشی الهی سرافراز بیرون آمد، آزمایشی که مزد پیروزی در آن، گشوده شدن چشم “غیب‌بین” رجبعلی جوان بود. چشمی که تا لحظات آخر عمر جز خدا را ندید و جز خدا را نخواست.

این عارف عظیم‌الشان در دستور العملی، در خصوص در خصوص راه رهایی از نگاه حرام،  اینچنین می‌گوید: « چشمت که به نامحرم می‌افتد، اگر خوشت نیامد که مریضی!! اما اگر خوشت آمد فورا چشم را ببند و سرت را پائین بنداز و بگو ” یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد”، یعنی، خدایا من تو را می‌خواهم اینها چیه؟! اینها دوست‌داشتنی نیستند…. هرچه که نپاید، دلبستگی نشاید!….»