روز: تیر 17, 1394

  • تبریک

    کسب رتبه ۳۱کنکور سراسری در رشته ریاضی فیزیک توسط دانش آموز محمد جواد طبی کبیر از دبیرستان امام خمینی (ره) شهر صالح آباد را به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان...