ماه: مرداد 1394

  • تبریک و تهنیت

    جناب آقای سعیدی مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان بهار بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی بعنوان مدیر برتر استان و تجلیل در اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش کشور را تبریک...